Osiedle w Wiedniu ogrzewane instalacją hybrydową łączącą pompy ciepła z kolektorami słonecznymi

 

Nowopowstałe osiedla mieszkaniowe w całej Europie z reguły zasilane są ciepłem sieciowym.  Szybkie tempo rozrostu miast na tereny oddalone od węzłów ciepłowniczych wymusza na inwestorach poszukiwanie innych rozwiązań. Obecnie coraz większą uwagę kieruje się na hybrydowe rozwiązania grzewcze, w których ciepło pozyskiwane jest z odnawialnych źródeł energii. Systemy takie działają dzięki połączeniu pomp ciepła z instalacją kolektorów słonecznych i magazynem ciepła. Dobrym przykładem obrazującym to zjawisko jest budowane na terenie dawnej cementowni w Waldmὒhle Rodaun (dzielnica Wiednia) osiedle mieszkaniowe.

Nowe osiedle składające się z 445 mieszkań zlokalizowane jest na obrzeżach miasta. Wykorzystanie ciepła sieciowego jest niemożliwe ponieważ tereny te znajdują się na szczycie wzniesienia. Projektanci stanęli więc przed wyzwaniem zaprojektowania autonomicznego źródła ciepła, które pokryje zapotrzebowanie na ciepło oraz ciepłą wodę użytkową dla całego osiedla (2,444 MWh/rocznie).

 wieden

[Fot. Waldmühle Rodaun Betreuungsgesellschaft mbH]

Zdecydowano się na połączenie trzech źródeł ciepła z pośród których kluczową rolę odgrywają urządzenia grzewcze wykorzystujące odnawialne źródła energii. Zaprojektowany system będzie działał na zasadzie sezonowego magazynu ciepła. W jego skład wchodzą kolektory słoneczne o łącznej powierzchni pola kolektorowego 1 500m2, podziemny zbiornik o pojemności 55m3 magazynujący wodę podgrzaną przez kolektory słoneczne oraz pompy ciepła. W zależności od parametrów temperaturowych na wyjściu z kolektorów słonecznych ciepło przekazywane jest do zbiornika magazynującego wodę (max. 35ᵒC) lub bezpośrednio do zbiornika buforowego mikrosieci w budynkach (min. 62ᵒC). Zaprojektowano trzy ciepłownie, z których każda wyposażona jest w pompę ciepła. Pompy ciepła odbierają ciepło z podziemnego zbiornika, w którym temperatura wody nie przekracza 35ᵒC. Temperatura wody trafiającej z pompy ciepła do mikrosieci w budynkach wynosi 62ᵒC. Trzecim źródłem ciepła jest kocioł gazowy, który załącza się w momencie gdy kolektory słoneczne są niewystarczające dla osiągnięcia odpowiedniej temperatury wody w zbiorniku magazynującym. Kocioł gazowy podgrzewa wówczas wodę w zbiorniku do temperatury wymaganej dla dolnego źródła zastosowanych pomp ciepła. W ten sposób połowa zapotrzebowania na ciepło jest pokrywana przez odnawialne źródła energii.

 sezonowy magazyn ciepla austria

Rys. Planowany udział kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotła gazowego w pokryciu całkowitego zapotrzebowania na ciepło i c.w.u. [źródło: Energiecomfort]

 

Pierwsi lokatorzy pojawią się w mieszkaniach dopiero za rok, jednak system ciepłowniczy posłuży już wcześniej do osuszania i ogrzewania pomieszczeń na etapie prac wykończeniowych zimą. Inwestor otrzymał 40% dotację rządu austriackiego na instalację kolektorów słonecznych, dzięki czemu rozwiązanie to okazało się być konkurencyjne z ogrzewaniem gazowym.
Sezonowe magazyny ciepła wciąż należą w Europie do rzadkości. Warto przypomnieć, że podobny magazyn ciepła powstał również w Polsce. Jest zlokalizowany na terenie Mazowieckiego Centrum Psychiatrii „Drewnica” w Ząbkach k. Warszawy. Różnica pomiędzy rozwiązaniami z Polski i Austrii polega na posadowieniu zbiornika magazynującego podgrzaną przez kolektory słoneczne wodę. Zbiornik w Ząbkach k. Warszawy znajduje się na powierzchni terenu. Postęp technologiczny i polityka energetyczna uwzględniająca znaczenie efektywności energetycznej z pewnością przyczynią się do popularyzacji takich rozwiązań.

Źródło: PORT PC

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w promocji dotyczącej glikoli HENOCK! Zakup glikolu na kwotę powyżej 10 000 zł brutto promowany gratisowym REFRAKTOMETREM

Więcej informacji o produkcie : tutaj

Warunki handlowe: zgodnie z OWS Producenta. Promocja trwa do 30.11.2015

 

henock promocja

W dniach 17 - 18 października 2015 r. w Krakowie odbywają się rozgrywki Pucharu Polski Firm i Zakładów Pracy w siatkówce w ramach IV Otwartych Mistrzostw Polski Drużyn Amatorskich. Firma Aspol FV, od początku swego istnienia, wspiera oraz sponsoruje różne inicjatywy pracowników, w tym również  sportowe. Pierwsza drużyna piłki siatkowej została założona w 2000 roku, zaś już w sezonie 2002/2003  zespół Aspol FV zajął I Miejsce w I Amatorskiej Lidze Siatkówki w Łodzi. W chwili obecnej nasza firma reprezentowana jest przez dwie drużyny piłki siatkowej: ASPOL FV oraz ENERGEO. Życzymy dalszych sukcesów obu zespołom.

 

Kol

Szanowni Klienci,

Konsekwentne działania w ramach eksportu polskich technologii grzewczych poskutkowały udziałem systemu Energeo: geotermalna technologia dolnych źródeł ciepła na branżowych targach na Ukrainie, we Lwowie. Liczymy, iż zrównoważony rozwój technologii pomp ciepła przyniesie naszym Sąsiadom oczekiwany efekt ekonomiczny jak również podniesie udział rozwiązań OZE w skali globalnej.

ASPOL-FV

 

DSC027262

Aspol FV z przyjemnością informuje, iż objęliśmy patronat nad Galą walk MMA organizowaną już 7 listopada 2015 w Łodzi
Firma Aspol FV została oficjalnym sponsorem imprezy, na której czołówka łódzkich zawodników stoczy z przeciwnikami z całej Polski 9 walk.

Zapraszamy na imprezę pełną emocji.

 

plakat mma

IV Kongres PORT PC o nadchodzących zmianach w technice grzewczej

Za nami IV Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Konferencja uznawana za najważniejsze w Polsce spotkanie branży pomp ciepła, w tym roku przebiegała pod hasłem „Pompy ciepła – efektywność z klasą”. Program IV Kongresu PORT PC był zróżnicowany, co bezpośrednio przełożyło się na wysoką frekwencję uczestników. Wydarzenie tradycyjnie już rozpoczęto od wręczenia wyróżnienia PORT PC za promocję i popularyzację pomp ciepła w Polsce. W tym roku statuetka trafiła w ręce znanego prezentera telewizyjnego Tomasza Zubilewicza.

 

kongresportpc2

 

Gościem honorowym konferencji był prof. dr Hans-Martin Henning z Instytutu Fraunhofera ISE. Niezwykle ciekawa prezentacja profesora dotyczyła opracowania stworzonego pod jego okiem przez zespół naukowców z Instytutu. Głównym celem opracowania było znalezienie modelowego systemu energetycznego (obejmującego zarówno energię elektryczną jak i ciepło), który w przyszłości mógłby zapewnić osiągnięcie określonych poziomów redukcji emisji CO2, z uwzględnieniem optymalizacji kosztów jego transformacji. Analizy przeprowadzone dla założonego modelu symulacyjnego pokazały, że możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii w systemie z dominacją OZE. Co więcej okazało się że w dłuższej perspektywie czasowej system taki jest również konkurencyjny kosztowo. W roku 2050 rozwój techniki grzewczej może doprowadzić do sytuacji w której źródłami ciepła dla odbiorców w 80% będą pompy ciepła (elektryczne i gazowe). Pozostałe 20% przypadnie na ogrzewanie sieciowe. Wyniki analiz przedstawione przez prof. Henninga nie zostały jeszcze oficjalnie opublikowane. Uczestnicy IV Kongresu PORT PC mieli więc możliwość zobaczenia ich jako pierwsi na świecie.

Kolejnym gościem z zagranicy był przedstawiciel Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) Oliver Jung. W swojej prezentacji przedstawił dane z europejskiego rynku pomp ciepła. Szczególną uwagę zwrócił również na zagadnienie pomp ciepła w kontekście Unii Energetycznej powołanej w tym roku przez Komisję Europejską. Podkreślił główne stanowisko EHPA - „pompy ciepła są rozwiązaniem, które powinno się znaleźć w centrum Unii Energetycznej”. Dzieląc jej założenia na 5 obszarów (bezpieczeństwo energetyczne, zintegrowany rynek europejski, efektywność energetyczna, energię odnawialną oraz badania naukowe, innowacyjność i konkurencyjność) pompy ciepła przedstawiają się jako część wspólna, serce Unii.

Dr inż. Marek Miara z Instytutu Fraunhofera ISE zaprezentował wyniki badań Instytutu nad efektywnością pomp ciepła. W wystąpieniu zwrócił uwagę na wyraźny wpływ sposobu instalacji oraz użytkowania na efektywność pomp ciepła (wskazują na to duże przedziały uzyskanych wyników SPF pomp ciepła podobnego typu). Co ciekawe wyniki przeprowadzonych badań pokazały, ze wbrew obiegowym opiniom zużycie energii elektrycznej przez grzałki elektryczne jest znikome. Wyniki badań potwierdziły deklarowane przez producentów wartości współczynników efektywności COP.

Konferencja nie przypadkowo przebiegała pod hasłem „pompy ciepła - efektywność z klasą”. Prezes zarządu PORT PC Paweł Lachman przybliżył temat związany z nowymi przepisami dotyczącymi ekoprojektu oraz z wprowadzeniem obowiązku etykietowania urządzeń grzewczych. Ciekawym zagadnieniem było przedstawienie obowiązków i konsekwencji wprowadzenia tych przepisów dla instalatorów.

Podczas Kongresu zaprezentowano nową publikację PORT PC - Wytyczne Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji z Pompami Ciepła „Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda”. Jest to część 5, która wraz z opublikowaną wcześniej częścią 4 wytycznych tworzy kompletne standardy jakości wody grzewczej i użytkowej. PORT PC wyraża nadzieję, że już wkrótce staną się one standardem branży grzewczej w Polsce.

Już za dwa lata zmienią się warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dr inż. Piotr Jadwiszczak z Politechniki Wrocławskiej zaprezentował analizę zastosowania różnych urządzeń grzewczych na przykładzie konkretnego budynku jednorodzinnego w standardzie WT 2017 oraz WT 2021. Wyniki analizy pokazały, że wykorzystując w domu jednorodzinnym instalację pomp ciepła i fotowoltaiczną możliwe jest spełnienie wymogów WT2017 i WT2021 oraz realizacja koncepcji budynku okołozeroenergetycznego. Efektywność ekonomiczna instalacji została oszacowana na podstawie niemieckich standardów VDI 2067. W oparciu o te standardy powstała część 6 Wytycznych PORT PC „Efektywność ekonomiczna instalacji technicznych w budynkach”, która również miała swoją premierę podczas Konferencji.

Nowe wytyczne dolnych źródeł (część 2 Wytycznych VDI 4640) oraz mapę potencjału płytkiej geotermii Thermomap omówił Jakub Koczorowski, członek zarządu PORT PC. Warto przypomnieć, że mapa od tego roku jest dostępna również w polskiej wersji językowej. Duże zainteresowanie wzbudziły również nowe inicjatywy PORT PC w zakresie współpracy z branżą pomp ciepła, które przybliżył Wiceprezes zarządu PORT PC dr inż. Adolf Mirowski. Już od listopada do Organizacji będą mogli przystąpić nowi członkowie. Obok producentów i dystrybutorów pomp ciepła do stowarzyszenia dołączą m.in. firmy projektowe, architektoniczne, instalatorskie i wykonawcze. Podczas Kongresu odbył się również panel dyskusyjny z udziałem ekspertów. Jednym z poruszanych tematów była Mapa Drogowa Rozwoju Ciepła z OZE w Polsce do roku 2030. Zwrócono uwagę na istotną rolę współpracy całej branży OZE w tym zakresie.

Przedstawione podczas IV Kongresu PORT PC prezentacje dostępne są do pobrania za pośrednictwem strony internetowej stowarzyszenia www.portpc.pl w zakładce materiały. PORT PC dziękuje wszystkim obecnym za uczestnictwo w Wydarzeniu i już dzisiaj zaprasza na piąty - jubileuszowy Kongres PORT PC, który odbędzie się 20 października 2016 roku w ramach VI Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO w Warszawie.

  
kongresportpc

 

Źródło: PORT PC

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.