Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych Kontrahenta Aspol – FV sp. z o. o.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

ASPOL-FV SP. Z O. O. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Helskiej 39/45, 91 – 342 mail: aspol@aspol.com.pl tel.: +48 42 654-91-69, +48 42 650-09-66

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a. b. c. i f. RODO, w celu:
  1. realizacji zawartej z Panią/Panem umowy;
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  3. realizacji usług marketingowych, w tym: Newsletteru, obsługi strony internetowej Administratora www.aspol.com.pl (w tym rejestracji i utrzymania konta użytkownika) oraz obsługi i funkcjonalności programu doborowego EnergeoSoft;
  4. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu dochodzenia ewentualnych rozczeń związanych z realizacją zawartej umowy oraz ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi (zwiększenie bezpieczeństwa, rejestrowanie zachowań osób przebywających w siedzibie Administratora) w zakresie wizerunku osób przebywających w siedzibie Administratora;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu:
  1. dane osobowe kontrahentów - dane zostaną usunięte po zakończeniu realizacji zawartej umowy oraz przedawnieniu ewentualnych roszczeń z nią związanych;
  2. nagrania monitoringu – usunięcie danych następuje automatycznie w formie nadpisywania nagrania po upływie 30 dni od jego rejestracji, w przypadkach w których nagranie rejestruje przebieg zdarzenia lub wypadku, będącego podstawą dochodzenia roszczeń, jego usunięcie nastąpi po upływie terminu ich przedawnienia;
  3. wycofania zgody na przetwarzanie danych w zakresie usług marketingowych i utrzymania konta użytkownika serwisu www.aspol.com.pl, w tym w zakresie danych zapisanych w związku z obsługą programu doborowego EnergeoSoft;
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 4. Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak danych osobowych uniemożliwi realizację zawartych umów.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. firmy kurierskie i pocztowe (w przypadku, w którym w ramach realizacji umowy konieczne będzie skorzystanie z ich usług);
  2. organy państwowe i podatkowe w związku z koniecznością rozliczenia transakcji, uprawnione na podstawie przepisów prawa;
  3. kancelaria adwokacka w przypadku konieczności realizacji uprawnień Administratora;
  4. bank oraz podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi płatności za pośrednictwem terminali płatniczych;
  5. faktor w przypadku zawarcia przez Administratora umowy faktoringu w odniesieniu do transakcji z Kontrahentem;
  6. dystrybutorzy Administratora w zakresie realizacji umowy zawartej z Kontrahentem;
  7. Zleceniobiorcy Administratora i organy państwowe w zakresie obsługi dofinansowań;
  8. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora;
  9. oraz podmioty z jakimi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Polityka plików COOKIES
  1. W związku z obsługą strony internetowej Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), to jest niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kontrahenta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora lub innych podmiotów.
  2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kontrahenta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej Administratora, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.
  3. Administrator informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kontrahenta.
  4. Pliki cookies mogą usunięte przez Kontrahenta po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kontrahent.
  5. Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kontrahenta może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do „konta Użytkownika” lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.